Rýchle info pre pohodlný nákup:

 

NajNakup.sk - Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete.

Pricemania.sk

Voľba pneumatík a diskových kolies

 1. Pneumatiky pre daný typ vozidla určuje vždy výrobca vozidla v spolupráci s výrobcom pneumatík, pričom je prípustné používať pneumatiky s vyššou kategóriou rýchlosti, napr, H 'miesto, S'. Rovnako tak je povolený aj vyšší index nosnosti, napr 82 namiesto 80. Pri zmene plášťa za iný rozmer je treba dodržať zákonné predpisy, tj zmena musí byť zaznamenaná v technickom preukaze vozidla.
 2. Optimálne jazdné vlastnosti vozidla možné dosiahnuť len s pneumatikami rovnakého druhu. To znamená, že na vozidle môže byť (s výnimkou núdzového dojazdu) súčasne použité len pneumatiky rovnakého rozmeru a konštrukcie, pričom na tej istej náprave môžu byť tzv zhodné pneumatiky (tj pneumatiky rovnakého rozmeru, konštrukcie, druhu dezénu a značky). Konštrukcií osobných plášťov v tomto prípade je myslená konštrukcia diagonálna, radial-textil (kostra i nárazník sú z textilných kordov) a radial-steel (kostra - textilný kord, nárazník - oceľový kord). Vzájomná kombinácia plášťov týchto konštrukcií na vozidle nie je dovolená. Ďalšie podrobnosti viď Vyhláška Ministerstva dopravy o schvaľovaní technickej spôsobilosti a technických podmienkach prevádzky cestných vozidiel na pozemných komunikáciách č 102/95 Zb., § 37.
 3. V prípade zimných pneumatík M + S doporučujeme z bezpečnostných dôvodov používať tieto vždy na celom vozidle, nielen na jednej náprave. Vzájomnú kombináciu zimných pneumatík s letnými možno akceptovať len v prípade, kedy zvyšková hĺbka drážky zimného dezénu <4 mm, tj hranica, kedy zimná pneumatika stráca svoje špeciálne zimné vlastnosti.
 4. Zmena plášťov si vyžaduje veľmi často aj zmenu diskových kolies. Preto aj voľbu diskových kolies je potrebné vykonávať podľa odporúčaní výrobcu a ich zmenu tiež zaznamenať v technickom preukaze vozidla.

Skladovanie pneumatík

Pneumatiky na diskoch sa skladujú poskladané na sebe alebo zavesené. Pneumatiky bez ráfiku sa skladujú postavené vedľa seba (viď obrázok). Aby však nedochádzalo k deformáciám takto uskladnenej pneumatiky, odporúča sa cca 1 × za 14 dní pneumatiky pootočiť. V každom prípade sa odporúča pneumatiky po sezóne pred namontovaním na vozidlo nechať znovu prevážiť v servise. Skladovanie plášťov a duší je potrebné vykonávať v tmavých, suchých a chladných miestnostiach bez prievanu. Nadmerné vystavovanie slnku, teplu a prievanu týmto výrobkom škodí a je príčinou predčasného starnutia, ktoré sa prejavuje vo forme drobných trhlín na povrchu gumy. Plášť a duša nesmie ďalej prísť do kontaktu s produktmi ropného pôvodu (ako sú napr oleje, pohonné hmoty, mazadlá a pod), ktoré spôsobujú, že guma sa stáva hubovitou a stráca svoje elastické vlastnosti vulkanizátu.


Tvary dezénu

Symetrický-pneu je možné na vozidle akokoľvek meniť a otáčať

Asymetrický – pri montáži je nutné dodržať správne umiestnenie vonkajšej a vnútornej strany, označené na bočnici pneumatiky ako "outside" a "inside"

Smerový - pri montáži je nutné dodržať smer otáčania, je vyznačený šípkou na bočnici pneumatiky


Ako správne namontovať koleso na auto

Montáži pneumatík je treba venovať z bezpečnostných dôvodov mimoriadnu starostlivosť a mal by ju preto vykonávať len riadne zaškolený pracovník. Používajte vždy len diskové kolesá predpísanej veľkosti, v perfektnom technickom stave, tj mechanicky nepoškodené, zbavené zvyškov hrdze av prípade oceľových kolies ošetrených aj ochranným náterom. V prípade montáže nových plášťov použite súčasne aj nový bezdušový ventil alebo novú dušu. Bezdušové plášte (Tubeless) montujte vždy len na ráfiky s bezpečnostným prevedením profilu dosadacej plochy (napr. typu HUMP). Tlak vzduchu pri montáži (tzv., dosadaciu tlak ') môže dosiahnuť až 150% najvyššej tabuľkovej hodnoty, nesmie však presiahnuť 350 kPa. Pri montáži bezdušových pneumatík musia pätky plášťa prekonať profil HUMP. Tlak po prekonaní tejto prekážky by nemal prekročiť 350 kPa, inak hrozí nebezpečenstvo prasknutia pätkového lana. Namontovanú pneumatiku nahustenú na predpísaný prevádzkový tlak je treba dynamicky vyvážit.Před montážou nových pneumatík na vozidlo doporučujeme ďalej skontrolovať a prípadne nastaviť všetky prvky geometrie podvozku a pokiaľ je to nutné dovyvážiť kolesá priamo na náprave. Odporúčame tiež dôsledne dodržiavať použitie ochranných čiapočiek ventilov, najmä kovových, ktoré chránia ventil proti vnikaniu nečistôt a následnej netesnosti. Nové pneumatiky doporučujeme používať prvých niekoľko sto kilometrov jazdy pri nižších prevádzkových rýchlostiach - dôjde tak ku stabilizácii povrchu behúňa, čo sa priaznivo prejaví vyššou životnosťou plášťa.


Používanie zimných pneumatík

 1. Tieto značky vymedzujú úseky na cestách, kde v období od 1. 11. do 30. 4. platí povinnosť zimného obutia pre automobily. Toto obdobie môže byť navyše upravené pomocou dodatkové tabule, ktorá môže predĺžiť alebo skrátiť dobu platnosti značiek "Zimná výbava". Značky sa budú objavovať na horských cestách, ale pravdepodobne aj na diaľnici D1 v oblasti Vysočiny. Umiestnenie značiek bude určovať pre cesty 1. triedy a diaľnice Riaditeľstvo ciest a diaľnic. Pre ostatné cesty potom Krajské úrady.
 2. Ako musí vyzerať zimná výbava pre automobily do 3,5 t: Povinnosťou na označených úsekoch je užívanie zimných pneumatík (medzinárodné značenie M + S) na všetkých kolesách alebo mať nasadené zimné reťaze (vzhľadom k pracnosti nasadenie a rýchlosti jazdy nemožno odporučiť). Vzorka pneumatík musí byť minimálne 4mm na mieste hlavnej dezénové drážky alebo zárezov.
 3. Ako musí vyzerať zimná výbava pre automobily nad 3,5 t: Na označených úsekoch je potrebné užívať zimné pneumatiky na hnacej náprave alebo mať nasadené zimné reťaze. Vzorka pneumatík musí byť minimálne 6mm na mieste hlavnej dezénové drážky alebo zárezov.
 4. Ako už to býva, existujú zákony dobré a zlé. Zo zahraničných štatistík vyplýva, že tento zákon je krokom správnym smerom. Používaním zimných pneumatík sa totiž znižuje počet dopravných nehôd, ale aj množstvo nepríjemných situácií vzniknutých na cestách v celom zimnom období. Nezostáva teda než odporučiť ich používanie aj mimo oblasti, kde je toto prikázané značkou "Zimná výbava". Všeobecne sa uvádza, že zimné pneumatiky sú vhodné akonáhle teplomer ukazuje pod 7 stupňov Celzia.

Závady pneumatík

 1. Zísť jeden kraj behúňa - vo väčšine prípadov zle nastavená geometria
 2. Nesymetricky opotrebovaná miesta - najčastejšie závada tlmičov
 3. Zísť kraje behúňa - nízky tlak v pneumatike
 4. Zísť stred behúňa - vysoký tlak v pneumatike

Stárnutie pneumatík

 1. Starnutie pneumatík je dlhodobý proces, ku ktorému dochádza v dôsledku zložitých fyzikálno chemických pochodov za prítomnosti kyslíka a ozónu. Negatívne ovplyvňuje prevádzkovú spôsobilosť plášťov.
 2. Pneumatiky staršie ako 10 rokov môžu byť preto používané len v prípade, že boli už predtým prevádzkované normálnym spôsobom. V žiadnom prípade by nemali byť používané nejazdené plášte po túto dobu skladované.
 3. Starnutím trpia hlavne pneumatiky používané na karavanoch z dôvodu dlhotrvajúcich prevádzkových prestávok a tým aj jednostranného zaťaženia. Tieto by mali byť vymieňané po 6, najneskôr 8 rokoch.
 4. Náhradné pneumatiky špeciálna konštrukcia staršie ako 6 rokov nemožno používať v bežnej cestnej premávke, ale len v prípade nutnosti na dojazd.

Základné rozmery pneumatík


Kde nájdem označenie pneu

1 názov výrobcu
2 názov dezénu
3 86– nosnostní index T- rýchlostný index
4 označenie dezénu plášťa
5 RADIAL (plášť s radiálnou konštrukciou kostry), STEEL (nárazník z ocelového kordu), TUBELESS (bezdušové provedenie plášťa)
6 T1 – označenie a poradové číslo formy
7 najvyššia nosnosť pneumatiky v kg(lbs) a najvyššie dovolené hustenie pneumatiky v kPa(psi)
8 DOT (Department of Transportation), HW (kód výrobcu), FB (kód rozmeru), 1006 (dátum výroby 10 = týždeň, 06 = rok /dekáda 1990–1999 je bez 0/)
9 zloženie plášťa v oblasti boku a koruny, SIDEWALL 1PLY RAYON (oblasť boku 1 vložka RAYON), TREAD AREA (oblasť koruny)
10 E8 = homologační znak a číslo země(ČR), podle EHK 30020457 = pridělené schvalovacie číslo
11 odolnosť behúňa proti opotrebeniu v percentách
12 velkosť súčinitela adhézia A, B, C
13 odolnosť proti dynamickej únave A, B, C
14 TWI (Tread Wear Indicators) indikátor opotrebenia

Indexy rýchlosti a záťaže

 

Li kg
50 190
51 195
52 200
53 206
54 212
55 218
56 224
57 230
58 236
59 243
60 250
61 257
62 265
63 272
64 280
Li kg
65 290
66 300
67 307
68 315
69 325
70 335
71 345
72 355
73 365
74 375
75 387
76 400
77 412
78 425
79 437
Li kg
80 450
81 462
82 475
83 487
84 500
85 515
86 530
87 545
88 560
89 580
90 600
91 615
92 630
93 650
94 670
Li kg
95 690
96 710
97 730
98 750
99 775
100 800
101 825
102 850
103 875
104 900
105 925
106 950
107 975
108 1000
109 1030
Li kg
110 1060
111 1090
112 1120
113 1150
114 1180
115 1215
116 1250
117 1285
118 1320
119 1360
120 1400
121 1450
122 1500
123 1550
124 1600

Kategórie Rýchlosti (SS – Speed Symbol)

Je maximálna rýchlosť, pri ktorej môže pneumatika niesť hmotnosť určenú indexom nosnosti za daných špecifických podmienok. Symbol kategórie rýchlosti u pneumatík pre osobné a nákladné automobily je určený veľkými písmenami.


Symbol L M N P Q R S T U H V W Y ZR
Max. rýchlosť [km/h] 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 270 300 >240

Prierez pneumatikou

 1. Vrchný behúň
 2. Drážka
 3. Priečná drážka
 4. Obvodové drážky
 5. Priečné drážky
 6. Rameno pneumatiky
 7. Kostra pneumatiky
 8. Ocelové pásy
 9. Radiálne drážky
 10. Ochrana patky
 11. Patka pneumatiky

Hustenie pneumatík

Doporučené hustenie každého automobilu je uvedené v manuáli vozidla. U mnohých automobilov je tiež na viečku nádrže alebo na vnútornej strane pri zámku dverí vodiča. Tlak v pneumatikách odporúčame pravidelne niekoľkokrát ročne kontrolovať.
V súčasnej dobe sa pneumatiky husté nielen vzduchom, ale aj špeciálnymi k tomu určenými plyny. Špeciálny plyn pre hustenie pneumatík (väčšinou dusík) má hlavnú prednosť v tom, že nezvyšuje svoj objem pri rastúcej teplote. Preto sú pneumatiky nahustené rovnakým tlakom ako za studena, tak po zahriati a majú tiež oproti vzduchu znížený únik. Tieto faktory priaznivo pôsobí hlavne na výdrž pneumatík a ich opotrebenie. Takto nahustené pneumatiky sa môžu v prípade potreby samozrejme dohustiť aj normálnym vzduchom, dochádza ale k určitému znehodnoteniu zmesi.
Doporučujeme: nože levné pneu plakáty na zeď nové byty, kvalitní Weber gril z pořadu Šéf na grilu, Grilování s radostí.

 

Stránky vytvořilo studio 3sixty,s.r.o.
e-shop běží na systému eshop - Shop360